Aanbod voor Professionals

Leertherapie

Als psycholoog/therapeut ben je eigen instrument. Net daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van eigen kwetsbaarheden en valkuilen. Vanuit het model van de Schematherapie wordt stilgestaan bij eigen disfunctionele schema’s en schemamodi, hoe deze zich kunnen manifesteren binnen het professioneel werken en wat hiervan de gevolgen zijn op het eigen functioneren en de behandeling die de therapeut aanbiedt. 

Vanuit bewustwording wordt de stap gezet naar het leren omgaan met eigen kwetsbaarheden en het versterken van eigen vaardigheden.

Fanny Dumarey verzorgt sinds 2020 de Leertherapie binnen de Permanente Vorming Gedragstherapie voor volwassenen aan de UGent.

Supervisie

Wanneer je werkzaam bent als psycholoog/gedragstherapeut teken je voor een proces van levenslang leren en professionele ontwikkeling. Naast professionele opleiding en leertherapie, is supervisie een derde belangrijke peiler in deze inhoudelijke en professionele ontwikkeling.

Individueel of in kleine groepen wordt actief gewerkt met eigen casuïstiek. Hierbij wordt ingegaan op de gedragtherapeutische visie t.o.v. de cliënten, mogelijkheden van en moeilijkheden bij de uitvoering van interventies alsook de impact van het eigen functioneren.

Fanny Dumarey is sinds 2017 erkend supervisor Gedragtherapie (VVGT) en sinds 2023 erkend supervisor Schematherapie (Schematherapie Vlaanderen).

Opleiding - training

Guntos biedt opleidingen rond diverse thematieken zoals persoonlijkheidsstoornissen, traumabehandeling, emotieregulatie, schematherapie, dialectische gedragstherapie, enz. Het kan hierbij gaan over het praktisch aanbrengen van theoretische principes, aanreiken van vaardigheden en sameninoefenen van waardevolle interventies. Alles gebaseerd op een sterk wetenschappelijk onderbouwde visie en jarenlange expertise.

In een vraagexploratie worden samen doelstellingen geformuleerd en wordt het kader van het inhoudelijk aanbod uitgewerkt. Na het doorgaan van de vorming gebeurt een gezamenlijke evaluatie van het vormingsaanbod.


De leertherapie in groep, de supervisie en de vormingen worden aangeboden door Guntos CommV