Therapeutisch aanbod

Individuele therapie

Therapie is voor ons een samenwerking tussen cliënt en therapeut waarbij we uitgaan van gelijkwaardigheid en gedeelde inspanning en investering.

We splitsen de behandeling op in 3 fasen.

In een eerste fase, de intakefase, staan we stil bij 3 belangrijke vragen:

1) Wat maakt dat je hulp zoekt? Waar botst je op, waar heb je het moeilijk mee?

2) Hoe kunnen we begrijpen waar deze klachten vandaan komen? Wat heeft mee geleid tot de ontwikkeling van de klachten waarmee je je geconfronteerd ziet?

3) Wat zorgt er voor dat deze klachten niet verdwijnen? Immers, iedereen heeft in zich het streven om het moeilijke te doen verdwijnen en hierbij met eigen inzichten en krachten op in te zetten. Dus als dit onvoldoende blijkt te zijn dan is het belangrijk dat we samen helder krijgen waarom dit voor jou het geval is.

De informatie die we nodig hebben om deze vragen te beantwoorden vinden we in onze gesprekken. Hierbij weten wij welke vragen we moeten stellen – jij kent de antwoorden. Jij bent immers de kenner van jouw leven. In dit vrij gesprek waarbij jij beslist wat je deelt, groeit ons inzicht. Waar nodig vullen we dit verder aan door middel van het gebruik van vragenlijsten en opdrachten. De antwoorden worden op het einde van de intakefase helder aan jouw teruggegeven en besproken.

 

Vanuit de hierboven omschreven inzichten zetten we de stap naar verandering. We gaan er immers van uit dat wanneer iemand onze hulp vraagt, hij/zij veranderingen in zijn/haar leven wilt bereiken. Behandeldoelen worden samen geformuleerd. We denken hierbij aan die aspecten van jezelf en je functioneren die je wilt versterken. Naast het verminderen van klachten zetten we in op het aanpakken van factoren in je functioneren die het jou moeilijk maken. Dit alles bereiken gebeurt a.d.h.v. de juiste en wetenschappelijk onderbouwde interventies, oefeningen, enz. Hierbij wordt er tevens actief gewerkt tussen verschillende sessies in.

 

De laatste fase van de behandeling is deze waarin we willen dat de bereikte veranderingen zich verankeren in je functioneren. De tijd tussen sessies wordt langer, waarbij je verder groeit en vaststelt dat je klaar bent om de begeleiding af te ronden.


Kostprijs: Sessie van 55 minuten: 70,00 euro; Sessie van 1u25min: 105,00 euro.

Er is een verminderd tarief van € 4,00 of €11,00 voor mensen die ingeschreven worden in het overheidsproject ELP. Helaas komt niet iedereen hiervoor in aanmerking en zijn de plaatsen beperkt. Vraag zeker na bij aanmelding of u hiervoor in aanmerking komt.

Indien u afwezig bent op de gespraak wordt een forfaire kost van € 35,00 aangerekend.

Cursussen

Sinds 2020 organiseert Guntos cursussen rond verschillende onderwerpen.

Onze cursussen zijn een combinatie van wetenschappelijke inzichten gebracht in normale mensentaal en handvaten om tot verandering te komen. Hierbij kan je zelf, door ervaring, gaan ontdekken wat voor jou werkt.

 

Omgaan met emoties – 5 sessies.

Vaak heeft men het moeilijk om met eigen emoties om te gaan. In deze cursus staan we stil bij de 3 grote peilers die ons emotioneel leven meer in balans brengen: het vermeerderen van positieve emoties in ons leven, het bewust omgaan met moeilijke emoties en het verminderen van onze emotionele kwetsbaarheid.

 

Uit de ban van piekeren. Baas in je hoofd - 4 sessies

Piekeren kan erg ons leven beheersen en belasten. In deze cursus wordt ingegaan op wat piekeren precies is, hoe het ontstaat en waarom we er niet vanzelf mee stoppen. Daarnaast worden handvaten aangereikt om enerzijds piekeren te onderbreken en anderzijds uit het piekerproces te stappen om op die manier opnieuw controle te krijgen over de eigen gedachten.
Deze cursus wordt binnenkort gegeven in Buurt Centrum Ter Leyen te Assebroek - start 4 maart 2024.
Heb je interesse in deze cursus, neem dan zeker contact op!