Guntos

Praktijk voor Gedragstherapie

Guntos is de vervlaamsing van het Spaanse woord “juntos” wat samen betekent.

Hiermee benadrukken we één van de essentiële kenmerken van onze werking, nl samenwerking en gelijkwaardigheid. Het gaat hier zowel over samenwerking met individuele personen in begeleiding, hun naasten, andere zorgverstrekkers van de cliënt alsook de verschillende leden van de organisaties waarmee wordt samengewerkt. Andere sleutelelementen van onze werking zijn het werken vanuit een sterk wetenschappelijke onderbouwing alsook een gefaseerde aanpak met regelmatige evaluaties van aanpak en progressie.